Search for content in message boards

Grulya - Soltesz - Vasko - Marcin Family Information

Replies: 3

Grulya - Soltesz - Vasko - Marcin Family Information

Posted: 1572033288000
Classification: Query
Surnames: Grulya - Soltesz, Vasko - Marcin
Hľadám informácie o rodine Andreas Grulya. Jeho manželka je Anna Soltesz. Mali tri deti: Andreas, ktorý sa presťahoval do Ameriky; Eva a Maria. Žili v SIBA, Rychavald, Bardejov, Slovensko. Verím, že Eva ženatý John Vasko a Maria ženatý s niekým menom Marcin. Andreas by bol môj veľký dedko. Akékoľvek informácie by bolo veľmi ocenil. ďakujem. (Translated using Google)

I am looking for information on the Andreas Grulya family. His wife is Anna Soltesz. They had three children: Andreas who moved to America; Eva and Maria. They lived in Siba, Rychavald, Bardejov, Slovakia. I believe Eva married John Vasko and Maria married someone named Marcin. Andreas would be my great grandfather. Any information would be greatly appreciated. Thank you.
SubjectAuthorDate Posted
JoannGC813 1572033288000 
ZlaticaBeca 1572097497000 
JoannGC813 1572111532000 
ZlaticaBeca 1572111943000 
per page

Find a board about a specific topic