New Search
 1. Record information.
  Name
  James Whithead / Whitehead
  Birth
  Death
  xxx x 1863
 2. Record information.
  Name
  James Whithead / Whitehead
  Birth
  Death
  xxx x 1863
 3. Record information.
  Name
  James Whithead / Whitehead
  Birth
  Death
  xxx x 1863
 4. Record information.
  Name
  James Whithead / Whitehead
  Birth
  Death
  xxx x 1863
 5. Record information.
  Name
  James Whithead / Whitehead
  Birth
  Death
  xxx x 1863
 6. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
  1862
 7. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
  1862
 8. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
  1862
 9. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
  1862
 10. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
  1862
 11. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
 12. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
 13. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
  xxx x 1864
 14. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
 15. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
 16. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
 17. Record information.
  Name
  James Turney Whitehead
  Birth
  Death
  xxx 1863
 18. Record information.
  Name
  James Turney Whitehead
  Birth
  Death
  xxx 1863
 19. Record information.
  Name
  James Turney Whitehead
  Birth
  Death
  1863
 20. Record information.
  Name
  James Whitehead
  Birth
  Death
 1. View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x 1864
 2. Birth
  xxxx xxxxx xxxx
  Death
  xxx xxxxxxxx 1864