Source Information

Ancestry.com. Slaegten Heiberg : personalhistoriske og genealogiske oplysninger [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009.
Original data: Heiberg, G. F.. Slaegten Heiberg : personalhistoriske og genealogiske oplysninger. Kristiania: Forlagt av Cammermeyers Boghandel, 1907.