Verlengings- en annuleringsvoorwaarden van Ancestry

Uw abonnement op de diensten (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Ancestry) en aankoop van AncestryDNA® zijn onderworpen aan deze verlengings- en annuleringsvoorwaarden. Termen die in deze verlengings- en annuleringsvoorwaarden worden gebruikt, indien hier niet gedefinieerd, zijn zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden.

Abonnementen

Er zijn verschillende betalings- en abonnementsopties beschikbaar voor het gebruik van de diensten. Deze opties zijn te vinden in de afzonderlijke diensten en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Zodra u zich registreert voor een gratis proefperiode of uw eerste betaling is verwerkt, is uw abonnement ingegaan en heeft u onmiddellijk toegang tot de relevante dienst.

1. Automatische verlenging van abonnementen. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van uw aanbieding, worden abonnementen automatisch verlengd, met uitzondering van cadeau- en pay-per-view-abonnementen. Dit betekent dat zodra u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode of lid wordt van een abonnement, uw abonnement automatisch wordt verlengd op basis van het abonnementsprogramma dat u heeft gekozen (bijvoorbeeld halfjaarlijks, maandelijks, enz.). Tenzij u anders wordt meegedeeld, wordt u aan het begin van elke factureringsperiode van uw abonnement het tarief in rekening gebracht dat is vermeld op het moment van aankoop (plus toepasselijke belastingen, zoals btw wanneer het vermelde tarief exclusief btw is) via de factureringsmethode die u aan ons heeft opgegeven. Zorg ervoor dat uw factuurgegevens correct zijn om een onderbreking in uw abonnement te voorkomen.

Prijzen en voorwaarden voor abonnementen kunnen op elk moment wijzigen. De prijs en voorwaarden die van kracht waren toen u uw eerste aankoop deed of wanneer uw abonnement voor het laatst werd verlengd, blijven van kracht voor de duur van die abonnementsperiode, maar er kunnen nieuwe prijzen en voorwaarden van toepassing zijn op verlengingen of nieuwe abonnementen. Ancestry zal u redelijkerwijs op de hoogte stellen van elke wijziging in prijs of voorwaarden voordat deze van kracht worden. Als u uw abonnement niet wilt verlengen onder deze nieuwe prijzen of voorwaarden, kunt u uw abonnement opzeggen zoals hieronder beschreven.

2. Abonnementen opzeggen en terugbetalingen. U kunt uw Ancestry-abonnement opzeggen door in te loggen op uw pagina accountinstellingen of door contact met ons op te nemen. Lees hier meer over het opzeggen van uw Ancestry-abonnement. Als u Fold3® en Newspapers.com™ opent via een Ancestry All Access-abonnement, kunt u uw abonnement opzeggen door in te loggen op uw pagina accountinstellingen of door contact met ons op te nemen. Zie de annuleringsdetails hieronder als u zich afzonderlijk abonneert op Fold3® of Newspapers.com™, inclusief een Newspapers.com™ Publisher Extra® add-on. Alle terugbetalingen worden bijgeschreven op de factureringsmethode die aan uw account is gekoppeld. Kijk hier voor informatie over het annuleren van een abonnement dat is gekocht via de Ancestry-app.

Als u de diensten in de EU of het VK gebruikt, kunt u ook uw Ancestry-abonnement opzeggen door dit contactformulier in te vullen of uw Newspapers.com™-abonnement door dit contactformulier in te vullen.

U kunt uw Fold3®-abonnement opzeggen door in te loggen op uw pagina Accountgegevens op Fold3.com of door hier contact met ons op te nemen. U kunt uw abonnement op Newspapers.com™ opzeggen door in te loggen op uw pagina Accountgegevens op Newspapers.com of door hier contact met ons op te nemen. U kunt uw Archives®-abonnement opzeggen door in te loggen op uw pagina Accountprofiel op Archives.com of door hier contact met ons op te nemen.

Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van uw abonnement, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Gratis proefperiodes: Bij sommige diensten kunt u zich registreren voor een gratis proefperiode, zodat u de diensten kunt uitproberen voordat u een betaald abonnement start. Als u zich registreert voor een gratis proefperiode, kunt u op elk moment voorafgaande aan twee dagen voor het einde van de gratis proefperiode zonder kosten annuleren. Als u voor die tijd niet opzegt, gaat uw betaalde abonnement in zodra uw gratis proefperiode afloopt. Eén gratis proefperiode per gebruiker. Nadat een gratis proefperiode is doorgefactureerd, wordt er geen terugbetaling gedaan. Voor gebruikers in de Europese Unie is uw gratis proefperiode inclusief uw afkoelingsrechten en uw recht om zich terug te trekken uit het contract.

Maandabonnementen (inclusief Preserve My Tree, indien beschikbaar): Abonnementen die maandelijks worden gefactureerd, kunnen op elk moment vóór twee werkdagen voor uw verlengingsdatum worden geannuleerd, maar komen niet in aanmerking voor een terugbetaling. Als u uw maandabonnement annuleert, behoudt u de toegang tot uw diensten voor de rest van die maand. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode annuleert, zullen wij uw abonnement elke maand vernieuwen totdat u annuleert.

Abonnementen langer dan een maand, vooraf gefactureerd:

  • Voor Ancestry-abonnementen: Behalve zoals hieronder beschreven, komt u, als u dit type abonnement voor het einde van uw abonnementsperiode opzegt, niet in aanmerking voor terugbetaling, maar behoudt u toegang tot de relevante diensten voor de rest van uw abonnementsperiode, waarna uw abonnement wordt opgezegd. Als uw abonnement niet met een gratis proefperiode is begonnen, kunt u gedurende de eerste 14 dagen van uw eerste abonnementsperiode ofwel (1) onmiddellijk annuleren voor een volledige terugbetaling en onmiddellijk verlies van toegang, of (2) annuleren aan het einde van uw huidige abonnement, zonder terugbetaling. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode opzegt, verlengen we uw abonnement voor een extra periode die even lang is als uw huidige abonnement, totdat u het opzegt. Nadat uw abonnement is verlengd, komt u niet in aanmerking voor terugbetalingen. Terugbetalingen zijn niet gebaseerd op accountgebruik.
  • Voor abonnementen op Fold3, Newspapers.com en Archives: Abonnementen langer dan een maand die vooraf worden gefactureerd, kunnen gedurende de eerste 30 dagen worden opgezegd voor een volledige terugbetaling. Als dit abonnement begint met een gratis proefperiode, begint de periode van 30 dagen nadat de gratis proefperiode is afgelopen. Als u dit type abonnement na de eerste 30 dagen opzegt, ontvangt u geen terugbetaling, maar behoudt u toegang tot de relevante diensten voor de rest van uw abonnementsperiode, waarna uw abonnement wordt opgezegd. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode opzegt, verlengen we uw abonnement voor een extra periode die even lang is als uw huidige abonnement, totdat u het opzegt. Terugbetalingen zijn niet gebaseerd op accountgebruik.

Abonnementen langer dan een maand, maandelijks gefactureerd: Waar aangeboden, komen sommige abonnementen van langer dan een maand in aanmerking voor maandelijkse facturering. Ook al wordt u maandelijks gefactureerd, verbindt u zich voor de volledige duur van uw abonnement (bijv. 6 maanden of 12 maanden). Behalve zoals hieronder beschreven, komt u, als u dit type abonnement voor het einde van uw abonnementsperiode opzegt, niet in aanmerking voor terugbetaling, maar behoudt u toegang tot de relevante diensten voor de rest van alle betaalde maanden (waarna uw abonnement wordt geannuleerd), en er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als uw abonnement niet met een gratis proefperiode is begonnen, kunt u gedurende de eerste 14 dagen van uw eerste abonnementsperiode ofwel (1) onmiddellijk annuleren voor een volledige terugbetaling van de kosten van de eerste maand en onmiddellijk verlies van toegang, of (2) annuleren op het einde van de eerste maand, met annuleringskosten. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.com, zijn de annuleringskosten zijn het laagste van (i) $ 25 voor abonnementen van 6 maanden of $ 50 voor abonnementen van 12 maanden (plus eventuele toepasselijke belastingen) of (ii) de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.co.uk, zijn de annuleringskosten het laagste van 20 GBP/Euro of de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.com.au, zijn de annuleringskosten het laagste van 25 AUD/NZD of de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.ca, zijn de annuleringskosten het laagste van 25 CAD of de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.de, zijn de annuleringskosten het laagste van 20 Euro of de resterende kosten van uw abonnement. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode opzegt, verlengen we uw abonnement voor een extra periode die even lang is als uw huidige abonnement, totdat u het opzegt. Nadat uw abonnement is verlengd, komt u niet in aanmerking voor terugbetalingen.

Cadeau-lidmaatschappen: Cadeau-lidmaatschappen kunnen door de koper worden opgezegd voor een volledige terugbetaling vóór (a) 30 dagen na de datum waarop het cadeau is gekocht en (b) de door de koper gekozen startdatum van het cadeau. Na de startdatum van het cadeau is geen terugbetaling mogelijk. Zie de Bijzondere Voorwaarden voor Cadeau-lidmaatschappen voor meer informatie.

Familie-abonnementen: Indien beschikbaar, bieden familie-abonnementen de koper de mogelijkheid om tot 4 extra gebruikers toegang te verlenen tot de betreffende diensten. De koper kan op elk moment gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het familie-abonnement en gebruikers kunnen op elk moment het familie-abonnement verlaten door naar uw pagina accountinstellingen te gaan. Alle door de koper in het familie-abonnement aangebrachte wijzigingen zullen van toepassing zijn op de nevenaccounts. Indien de koper het familie-abonnement annuleert, behouden alle gebruikers van het familie-abonnement toegang tot de betreffende diensten gedurende de rest van de abonnementsperiode, waarna het abonnement wordt geannuleerd.

Uw abonnement onderbreken: Indien beschikbaar, voor Ancestry-abonnementen die automatisch worden verlengd, kunt u ervoor kiezen om uw abonnement te pauzeren door uw verlengingsbetaling tot 2 maanden uit te stellen aan het einde van uw huidige factureringscyclus. U kunt uw abonnement slechts één keer per factureringscyclus onderbreken en zodra de pauze begint, kunt u de duur van de onderbreking niet meer wijzigen. U verliest de toegang tot betaalde inhoud voor de duur van uw onderbreking. Uw abonnement wordt automatisch opnieuw geactiveerd na de opgegeven duur tegen de prijs waartegen het vóór de onderbreking zou zijn verlengd, en u machtigt uw betalingswijze om uw abonnementskosten op terugkerende basis in rekening te brengen bij heractivering. Als u ervoor kiest om te annuleren terwijl uw abonnement is gepauzeerd, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Credits: Sommige diensten kunnen worden gekocht als credits, in verschillende hoeveelheden, die gedurende een bepaalde periode kunnen worden gebruikt (bijv. diensten op www.archives.com). Gekochte credits zijn geldig voor de periode die is aangegeven op het moment van aankoop. Credits die binnen de toegestane gebruiksperiode niet zijn gebruikt, vervallen na de vervaldatum.

Belastingen en toeslagen: U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en toeslagen die door andere bedrijven in rekening worden gebracht, zoals verzendkosten, kosten voor mobiele providers, kosten voor data-abonnementen, rekening-courantkredieten, creditcardkosten en buitenlandse transactiekosten.

AncestryDNA®-kits

1. De laboratoriumverwerking van uw AncestryDNA®-kit annuleren.

U kunt de laboratoriumverwerking van uw AncestryDNA®-kit annuleren door contact op te nemen met de ledenservice. Als u uw speekselmonster al heeft ingediend, moet u de code van uw speekselmonsterbuisje aan de ledenservice verstrekken zodat wij uw monster kunnen identificeren en vernietigen. De buiscode is te vinden in uw DNA-testkit. We raden u aan de code op een veilige plaats te bewaren.

Als het laboratorium uw speekselmonster al heeft verwerkt, kunt u verzoeken om vernietiging van uw monster door contact op te nemen met de ledenservice. U kunt uw testresultaten ook verwijderen door de instructies in uw DNA-testinstellingen te volgen.

2. In aanmerking komen voor terugbetaling.

Verenigde Staten

  • Aankopen bij AncestryDNA® komen in aanmerking voor terugbetaling als u een terugbetaling aanvraagt en de kit binnen 60 dagen na het plaatsen van uw kitbestelling retourneert, minus $ 15 verwerkingskosten. U moet de kit retourneren om een terugbetaling te ontvangen. Als u uw AncestryDNA®-kit bij Amazon of Walmart.com heeft gekocht, moet u rechtstreeks contact opnemen met die verkopers om een terugbetaling aan te vragen.
  • Eigenschappen: Als u eigenschappen heeft gekocht voor uw bestaande DNA-test nadat uw DNA-resultaten beschikbaar zijn gesteld in de diensten, heeft u toegang tot uw eigenschappen zodra uw betaling is verwerkt en komt u niet in aanmerking voor terugbetaling van uw aankoop van eigenschappen. Als u eigenschappen koopt voor uw bestaande DNA-test die u heeft geactiveerd, maar uw DNA-resultaten zijn niet beschikbaar gemaakt in de diensten, kunt u uw aankoop van eigenschappen annuleren door contact op te nemen met de ledenservice en komt u in aanmerking voor een terugbetaling totdat uw DNA-resultaten beschikbaar zijn. Zodra uw DNA-resultaten beschikbaar zijn, komt u niet meer in aanmerking voor terugbetaling van uw aankoop van eigenschappen. Uw aankoop van een AncestryDNA®-test die eigenschappen bevat, valt onder de bovenstaande annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op AncestryDNA®-tests die geen eigenschappen bevatten.

 

Terugbetalingsproces.

Om een terugbetaling van uw AncestryDNA®-kit aan te vragen, moet u (1) dezelfde informatie verstrekken die u ons heeft verstrekt toen u uw kit-bestelling plaatste, en (2) uw AncestryDNA®-kit aan ons retourneren. Neem voor meer informatie contact op met de ledenservice.

Ancestry vergoedt geen verzend- en verwerkingskosten of toepasselijke belastingen die zijn betaald op het niet-terugbetaalbare deel voor kits die in de Verenigde Staten zijn gekocht. Alle terugbetalingen worden bijgeschreven op de factureringsmethode die aan uw account is gekoppeld.

Buiten de Verenigde Staten: U heeft het recht om zich terug te trekken en van gedachten te veranderen en uw bestelling voor een DNA-test te annuleren en op elk moment binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling een volledige terugbetaling, inclusief verzendkosten, te ontvangen. Bel ons om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling aan te vragen. U moet uw bestelnummer weten wanneer u belt om te annuleren. Uw bestelnummer staat in de orderbevestigingsmail die u heeft ontvangen na het plaatsen van uw bestelling. Uw annuleringsrecht vervalt 14 dagen na de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen. Als u uw DNA-test annuleert nadat u uw speekselmonster heeft ingestuurd, heeft u geen toegang tot de DNA-resultaten. Uw terugbetaling wordt alleen verstrekt via de creditcard die u heeft gebruikt om de DNA-kit te kopen. Geef het krediet een redelijke tijd om te worden bijgeschreven.

3. Vervangende testkits.

Als u in de VS een vervangende DNA-testkit nodig heeft, kunt u AncestryDNA® bellen op 1-800-958-9124 en dezelfde informatie verstrekken die u heeft verstrekt toen u uw AncestryDNA®-test bestelde. Vervangende kits kosten $ 25 per kit (plus toepasselijke verzend- en administratiekosten) in de VS. Als u een vervangende DNA-testkit nodig heeft buiten de VS, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met AncestryDNA®. Er zijn geen extra kosten voor vervangende kits buiten de VS.

4. Bundels.

Van tijd tot tijd, indien aangeboden, kan Ancestry meerdere producten aanbieden (zoals een AncestryDNA®-kit en een abonnement op familiegeschiedenis) in gecombineerde pakketten of “bundels”. U kunt een bundel binnen 60 dagen na de aankoopdatum retourneren voor terugbetaling. Bundels kunnen alleen als compleet pakket geretourneerd worden. We accepteren geen retourzendingen van producten die zijn verkocht als onderdeel van een bundel, tenzij de bundel compleet wordt geretourneerd. Als uw bundel een DNA-kit bevat, moet u de kit retourneren om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, en worden verwerkingskosten van $ 15 (per DNA-kit) in mindering gebracht op uw terugbetalingsbedrag. Voor gebruikers in de Europese Unie worden geen verwerkingskosten in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag.