Όροι ανανέωσης και ακύρωσης της Ancestry

Η συνδρομή σας στις Υπηρεσίες (όπως ορίζεται στους  Όρους και Προϋποθέσειςτης Ancestry) και η αγορά του AncestryDNA® υπόκεινται στους παρόντες Όρους Ανανέωσης και Ακύρωσης. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Ανανέωσης και Ακύρωσης, εάν δεν ορίζονται στο παρόν, θα έχουν τον ορισμό που ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Συνδρομές

Υπάρχουν διάφορες επιλογές πληρωμής και συνδρομής για τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι επιλογές αυτές βρίσκονται στις επιμέρους Υπηρεσίες και ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Μόλις εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο ή μόλις διεκπεραιωθεί η αρχική σας πληρωμή, η συνδρομή σας έχει αρχίσει και μπορείτε να έχετε αμέσως πρόσβαση στη σχετική Υπηρεσία.

1. Αυτόματες ανανεώσεις συνδρομών. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους της προσφοράς σας, οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα, εκτός από τα δώρα συνδρομών και τις συνδρομές pay-per-view. Αυτό σημαίνει ότι μόλις εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή ή γίνετε συνδρομητικό μέλος, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα με βάση το πρόγραμμα συνδρομής που επιλέξατε (π.χ. εξαμηνιαία, μηνιαία κ.λπ.). Εκτός εάν ειδοποιηθείτε διαφορετικά, θα χρεωθείτε με την τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της αγοράς (συν τους ισχύοντες φόρους, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας όταν η αναγραφόμενη τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ) στην αρχή κάθε περιόδου χρέωσης της συνδρομής σας μέσω της μεθόδου χρέωσης που μας έχετε παράσχει. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία χρέωσης είναι σωστά για να αποφύγετε τη διακοπή της συνδρομής σας.

Οι τιμές και οι όροι των συνδρομών ενδέχεται να αλλάξουν σε οποιαδήποτε στιγμή. Η τιμή και οι όροι που ίσχυαν κατά την αρχική σας αγορά ή κατά την τελευταία ανανέωση της συνδρομής σας θα παραμείνουν σε ισχύ για τη διάρκεια της εν λόγω συνδρομητικής περιόδου, αλλά για τις ανανεώσεις ή τις νέες συνδρομές ενδέχεται να ισχύουν νέες τιμές και όροι. Η Ancestry θα σας ενημερώσει εύλογα για οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή ή τους όρους πριν τεθεί σε ισχύ. Εάν δεν θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας με αυτές τις νέες τιμές ή όρους, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας όπως περιγράφεται παρακάτω.

2. Ακυρώσεις συνδρομών και επιστροφές χρημάτων. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στην Ancestry αφού συνδεθείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού ή επικοινωνώντας μαζί μας. Μάθετε περισσότερα για το πώς να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στην Ancestry εδώ. Εάν προσπελάσετε το Fold3® και το Newspapers.com™ μέσω μιας συνδρομής Ancestry All Access, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας αφού συνδεθείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού ή επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν είστε συνδρομητής στο Fold3® ή στο Newspapers.com™ ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου προγράμματος Newspapers.com™ Publisher Extra®, ανατρέξτε παρακάτω για τις λεπτομέρειες ακύρωσης. Όλες οι επιστροφές χρημάτων θα πιστωθούν στη μέθοδο χρέωσης που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης μιας συνδρομής που αγοράσατε μέσω της εφαρμογής Ancestry, μεταβείτε εδώ.

Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στην Ancestry συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας ή τη συνδρομή σας στο Newspapers.com™ συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Fold3® συνδεόμενοι στη σελίδα σας Λεπτομέρειες λογαριασμού στο Fold3.com ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Newspapers.com™ συνδεόμενοι στη σελίδα σας Λεπτομέρειες λογαριασμού στο Newspapers.com ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Newspapers.com™ συνδεόμενοι στη σελίδα σας Προφίλ λογαριασμού στο Archives.com ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους της συνδρομής σας, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Δωρεάν δοκιμές: Ορισμένες από τις Υπηρεσίες σάς επιτρέπουν να εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε τις Υπηρεσίες πριν ξεκινήσετε μια συνδρομή επί πληρωμή. Εάν εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, μπορείτε να την ακυρώσετε σε οποιαδήποτε στιγμή που προηγείται τουλάχιστον δύο ημέρες από τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση. Αν δεν την ακυρώσετε μέχρι τότε, η συνδρομή σας επί πληρωμή θα ξεκινήσει μόλις λήξει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος. Μία δωρεάν δοκιμή ανά χρήστη. Μετά τη λήξη του λογαριασμού μιας δωρεάν δοκιμής, δεν θα εκδίδονται επιστροφές χρημάτων. Για τους χρήστες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δωρεάν δοκιμή σας περιλαμβάνει τα δικαιώματα υπαναχώρησής σας και το δικαίωμα αποχώρησης από τη σύμβαση.

Μηνιαίες συνδρομές (συμπεριλαμβανομένου του Preserve My Tree, όπου είναι διαθέσιμο): Οι συνδρομές που χρεώνονται σε μηνιαία βάση μπορούν να ακυρωθούν σε οποιαδήποτε στιγμή που προηγείται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης, αλλά δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων. Εάν ακυρώσετε τη μηνιαία συνδρομή σας, θα διατηρήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες σας για το υπόλοιπο του μήνα. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας εντός της περιόδου συνδρομής σας, θα ανανεώνουμε τη συνδρομή σας κάθε μήνα μέχρι να την ακυρώσετε εσείς.

Συνδρομές μεγαλύτερης διάρκειας από ένα μήνα, που χρεώνονται προκαταβολικά:

  • Για συνδρομές στην Ancestry: Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω, εάν ακυρώσετε αυτό το είδος συνδρομής πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής σας, δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, αλλά θα διατηρήσετε την πρόσβαση στις σχετικές Υπηρεσίες για το υπόλοιπο της συνδρομητικής σας περιόδου, μετά την οποία η συνδρομή σας θα ακυρωθεί. Εάν η συνδρομή σας δεν ξεκίνησε με δωρεάν δοκιμή, κατά τη διάρκεια των πρώτων 14 ημερών της πρώτης περιόδου συνδρομής σας μπορείτε είτε (1) να την ακυρώσετε αμέσως για πλήρη επιστροφή χρημάτων και άμεση απώλεια της πρόσβασης, είτε (2) να την ακυρώσετε στο τέλος της τρέχουσας συνδρομής σας, χωρίς επιστροφή χρημάτων. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας εντός της περιόδου συνδρομής σας, θα ανανεώσουμε τη συνδρομή σας για πρόσθετες περιόδους αντίστοιχης διάρκειας με την τρέχουσα συνδρομή σας, μέχρι να την ακυρώσετε. Μετά την ανανέωση της συνδρομής σας, δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων. Οι επιστροφές χρημάτων δεν βασίζονται στη χρήση του λογαριασμού.
  • Για τις συνδρομές στα Fold3, Newspapers.com και Archives: Συνδρομές με διάρκεια άνω του ενός μήνα που χρεώνονται προκαταβολικά μπορούν να ακυρωθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Εάν αυτή η συνδρομή αρχίζει με δωρεάν δοκιμή, η περίοδος των 30 ημερών αρχίζει μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής. Εάν ακυρώσετε αυτό το είδος συνδρομής μετά τις πρώτες 30 ημέρες, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων, αλλά θα διατηρήσετε πρόσβαση στις σχετικές Υπηρεσίες για το υπόλοιπο της περιόδου συνδρομής σας, μετά την οποία η συνδρομή σας θα ακυρωθεί. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας εντός της περιόδου συνδρομής σας, θα ανανεώσουμε τη συνδρομή σας για πρόσθετες περιόδους αντίστοιχης διάρκειας με την τρέχουσα συνδρομή σας, μέχρι να την ακυρώσετε. Οι επιστροφές χρημάτων δεν βασίζονται στη χρήση του λογαριασμού.

Συνδρομές μεγαλύτερης διάρκειας από ένα μήνα, που χρεώνονται μηνιαίως: Όπου προσφέρονται, ορισμένες συνδρομές με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μήνα μπορεί να δικαιούνται μηνιαία χρέωση. Παρόλο που θα χρεώνεστε μηνιαίως, δεσμεύεστε για όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας (π.χ. 6 ή 12 μήνες). Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται παρακάτω, εάν ακυρώσετε αυτό το είδος συνδρομής πριν από το τέλος της διάρκειας της συνδρομής σας, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αλλά θα διατηρήσετε πρόσβαση στις σχετικές Υπηρεσίες για το υπόλοιπο των μηνών που έχουν πληρωθεί (μετά το πέρας των οποίων η συνδρομή σας θα ακυρωθεί) και ενδέχεται να χρεωθείτε με τέλος ακύρωσης. Εάν η συνδρομή σας δεν ξεκίνησε με δωρεάν δοκιμή, κατά τη διάρκεια των πρώτων 14 ημερών της πρώτης περιόδου συνδρομής σας μπορείτε είτε (1) να την ακυρώσετε αμέσως για πλήρη επιστροφή του τέλους του πρώτου μήνα και άμεση απώλεια της πρόσβασης, είτε (2) να την ακυρώσετε στο τέλος του πρώτου μήνα, με την καταβολή τέλους ακύρωσης. Για συνδρομές που αγοράστηκαν στο www.ancestry.com, τα τέλη ακύρωσης είναι το μικρότερο από (i) 25 δολάρια ΗΠΑ για 6μηνες συνδρομές ή 50 δολάρια ΗΠΑ για 12μηνες συνδρομές (συν οποιουσδήποτε ισχύοντες φόρους) ή (ii) το υπόλοιπο κόστος της συνδρομής σας. Για συνδρομές που αγοράστηκαν στο www.ancestry.co.uk, τα τέλη ακύρωσης είναι το μικρότερο ποσό από 20 GBP/ευρώ ή το υπόλοιπο κόστος της συνδρομής σας. Για συνδρομές που αγοράστηκαν στο www.ancestry.com.au, τα τέλη ακύρωσης είναι το μικρότερο ποσό από 25 AUD/NZD ή το υπόλοιπο κόστος της συνδρομής σας. Για συνδρομές που αγοράστηκαν στο www.ancestry.ca, τα τέλη ακύρωσης είναι το μικρότερο ποσό από 25 CAD ή το υπόλοιπο κόστος της συνδρομής σας. Για συνδρομές που αγοράστηκαν στο www.ancestry.de, τα τέλη ακύρωσης είναι το μικρότερο ποσό από 20 ευρώ ή το υπόλοιπο κόστος της συνδρομής σας. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας εντός της περιόδου συνδρομής σας, θα ανανεώσουμε τη συνδρομή σας για πρόσθετες περιόδους αντίστοιχης διάρκειας με την τρέχουσα συνδρομή σας, μέχρι να την ακυρώσετε. Μετά την ανανέωση της συνδρομής σας, δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων.

Δώρα Συνδρομών: Τα δώρα συνδρομών μπορούν να ακυρωθούν από τον αγοραστή για πλήρη επιστροφή χρημάτων πριν από την προγενέστερη από (α) τις 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς του δώρου και (β) την ημερομηνία έναρξης του δώρου που επέλεξε ο αγοραστής. Μετά την ημερομηνία έναρξης του δώρου δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων. Δείτε τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Δώρα Συνδρομών για περισσότερες πληροφορίες.

Οικογενειακές Συνδρομές: Όπου είναι διαθέσιμα, τα οικογενειακά προγράμματα επιτρέπουν στον αγοραστή να παραχωρήσει πρόσβαση σε έως και 4 επιπλέον χρήστες στις σχετικές Υπηρεσίες. Ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει χρήστες από το οικογενειακό πρόγραμμα σε οποιαδήποτε στιγμή και οι χρήστες μπορούν να αποχωρήσουν από το οικογενειακό πρόγραμμα σε οποιαδήποτε στιγμή, μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν στο οικογενειακό πρόγραμμα από τον αγοραστή θα ισχύουν για τους θυγατρικούς λογαριασμούς. Αν ο αγοραστής ακυρώσει το οικογενειακό πρόγραμμα, όλοι οι χρήστες του οικογενειακού προγράμματος θα διατηρήσουν την πρόσβαση στις σχετικές Υπηρεσίες για το υπόλοιπο της περιόδου συνδρομής, μετά την οποία η συνδρομή θα ακυρωθεί.

Παύση της συνδρομής σας: Όπου διατίθεται, για συνδρομές στην Ancestry που ανανεώνονται αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τη συνδρομή σας καθυστερώντας την πληρωμή της ανανέωσης για έως και 2 μήνες στο τέλος του τρέχοντος κύκλου χρέωσης. Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας μόνο μία φορά ανά κύκλο χρέωσης και, μόλις ξεκινήσει η διακοπή, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της παύσης. Θα χάσετε την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε πληρωμένο περιεχόμενο για τη διάρκεια της παύσης σας. Η συνδρομή σας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την καθορισμένη διάρκεια στην τιμή στην οποία θα ανανεωνόταν πριν από την παύση και εξουσιοδοτείτε την αλλαγή του τρόπου πληρωμής για τη συνδρομή σας σε επαναλαμβανόμενη βάση μετά την επανενεργοποίηση. Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ενώ αυτή βρίσκεται σε παύση, δεν θα χρεωθείτε.

Πιστωτικές μονάδες: Ορισμένες Υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν με τη μορφή πιστωτικών μονάδων, σε διαφορετικές ποσότητες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (π.χ. Υπηρεσίες στη διεύθυνση www.archives.com). Οι μονάδες που αγοράζονται ισχύουν για την περίοδο που καθορίζεται κατά τη στιγμή της αγοράς. Οποιεσδήποτε πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της περιόδου επιτρεπόμενης χρήσης θα λήξουν μετά την ημερομηνία λήξης.

Φόροι και τέλη: Θα είστε υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και τα τέλη που χρεώνονται από άλλες εταιρείες, όπως τα έξοδα αποστολής, τα τέλη του φορέα κινητής τηλεφωνίας, τα τέλη του προγράμματος δεδομένων, τα τέλη υπερανάληψης, τα τέλη πιστωτικών καρτών και τα τέλη συναλλαγών εξωτερικού.

Κιτ AncestryDNA®

1. Ακύρωση της εργαστηριακής επεξεργασίας του κιτ AncestryDNA®.

Μπορείτε να ακυρώσετε την εργαστηριακή επεξεργασία του κιτ AncestryDNA® αφού επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Μελών. Αν έχετε ήδη υποβάλει το δείγμα σάλιου σας, θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό του σωληναρίου του δείγματος σάλιου στις Υπηρεσίες Μελών, ώστε να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε και να καταστρέψουμε το δείγμα σας. Ο κωδικός του σωληναρίου περιλαμβάνεται στο κιτ εξέτασης DNA. Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σε ασφαλές μέρος.

Εάν το εργαστήριο έχει ήδη επεξεργαστεί το δείγμα σάλιου σας, μπορείτε να ζητήσετε την καταστροφή του δείγματός σας επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες Μελών. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα αποτελέσματα της εξέτασής σας ακολουθώντας τις οδηγίες στις ρυθμίσεις του τεστ DNA σας.

2. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Ηνωμένες Πολιτείες

  • Οι αγορές του AncestryDNA® δικαιούνται επιστροφή χρημάτων εάν ζητήσετε επιστροφή χρημάτων και επιστρέψετε το κιτ εντός 60 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του κιτ, μείον ένα τέλος διεκπεραίωσης 15 δολαρίων. Πρέπει να επιστρέψετε το κιτ για να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Εάν αγοράσατε το κιτ AncestryDNA® από το Amazon ή το Walmart.com, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τους εν λόγω πωλητές για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.
  • Χαρακτηριστικά: Εάν αγοράσατε χαρακτηριστικά για το υπάρχον τεστ DNA σας μετά τη διάθεση των αποτελεσμάτων του DNA σας στις Υπηρεσίες, θα έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά σας αμέσως μετά την επεξεργασία της πληρωμής σας και δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την αγορά των χαρακτηριστικών σας. Εάν αγοράσετε χαρακτηριστικά για το υπάρχον τεστ DNA που έχετε ενεργοποιήσει, αλλά τα αποτελέσματα του DNA σας δεν έχουν γίνει διαθέσιμα στις Υπηρεσίες, μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά χαρακτηριστικών επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες Μελών και δικαιούστε επιστροφή χρημάτων μέχρι να γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα του DNA σας. Μόλις τα αποτελέσματα του DNA σας είναι διαθέσιμα, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την αγορά των χαρακτηριστικών σας. Η αγορά μιας εξέτασης AncestryDNA® που περιέχει χαρακτηριστικά διέπεται από τους παραπάνω όρους ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων που ισχύουν για τις εξετάσεις AncestryDNA® που δεν περιέχουν χαρακτηριστικά.

 

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για το κιτ AncestryDNA®, πρέπει (1) να μας δώσετε τις ίδιες πληροφορίες που μας δώσατε όταν παραγγείλατε το κιτ σας και (2) να μας επιστρέψετε το κιτ AncestryDNA®. Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Μελών για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ancestry δεν επιστρέφει τα έξοδα αποστολής και επεξεργασίας ή οποιουσδήποτε ισχύοντες φόρους που καταβλήθηκαν για το μη επιστρεπτέο μέρος για τα κιτ που αγοράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες οι επιστροφές χρημάτων θα πιστωθούν στη μέθοδο χρέωσης που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών: Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να ακυρώσετε την παραγγελία σας για εξέταση DNA και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων σε οποιαδήποτε στιγμή εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε καλέστε μας για να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό της παραγγελίας σας όταν καλέσετε για ακύρωση. Ο αριθμός παραγγελίας σας βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας που λάβατε μετά την υποβολή της παραγγελίας σας. Το δικαίωμά σας για ακύρωση λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Εάν ακυρώσετε το τεστ DNA σας μετά την υποβολή του δείγματος σάλιου, δεν θα έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα του DNA. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μόνο μέσω της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την αγορά του κιτ DNA. Παρακαλούμε να επιτρέψετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώσπου να φτάσει η πίστωση σε εσάς.

3. Κιτ αντικατάστασης δοκιμών.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε κιτ αντικατάστασης του τεστ DNA στις ΗΠΑ, μπορείτε να καλέσετε την AncestryDNA® στο 1-800-958-9124 και να δώσετε τις ίδιες πληροφορίες που δώσατε όταν παραγγείλατε το τεστ AncestryDNA®. Τα κιτ αντικατάστασης κοστίζουν 25 δολάρια ανά κιτ (συν τα έξοδα αποστολής και χειρισμού) στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση που χρειάζεστε κιτ αντικατάστασης DNA εκτός των ΗΠΑ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AncestryDNA® μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για τα κιτ αντικατάστασης εκτός των ΗΠΑ.

4. Πακέτα προσφορών (Bundles).

Κατά καιρούς, όπου προσφέρεται, η Ancestry μπορεί να προσφέρει πολλαπλά προϊόντα (όπως ένα κιτ AncestryDNA® και μια συνδρομή οικογενειακού ιστορικού) σε συνδυασμένα πακέτα ή «πακέτα προσφορών» (Bundles). Μπορείτε να επιστρέψετε ένα πακέτο για επιστροφή χρημάτων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Τα πακέτα μπορούν να επιστραφούν μόνο ως πλήρες πακέτο. Δεν δεχόμαστε επιστροφές προϊόντος(-ων) που πωλήθηκαν ως μέρος ενός πακέτου, εκτός εάν το πακέτο επιστραφεί πλήρες. Εάν το πακέτο προσφορών σας περιλαμβάνει κιτ DNA, θα πρέπει να επιστρέψετε το κιτ για να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων και θα αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής χρημάτων ένα τέλος διεκπεραίωσης 15 δολάρια (ανά κιτ DNA). Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αφαιρεθούν τέλη επεξεργασίας από το ποσό επιστροφής χρημάτων.