Uvjeti obnove i otkazivanja Ancestry

Vaša pretplata na Usluge (kako je definirano u  Uvjetima i odredbama Ancestry) i kupnja AncestryDNA® podliježe ovim Uvjetima obnove i otkazivanja. Ako nisu definirani ovdje, pojmovi koji se pišu velikim slovom u ovim Uvjetima obnove i otkazivanja, definirani su u Uvjetima i odredbama.

Pretplate

Dostupne su različite mogućnosti plaćanja i pretplate za korištenje Usluga. Te mogućnosti se nalaze u pojedinačnim Uslugama i mogu se s vremena na vrijeme mijenjati. Nakon što se registrirate za besplatnu probnu verziju ili se vaša početna uplata obradi, vaša je pretplata započela i odmah možete pristupiti relevantnoj Usluzi.

1. Automatske obnove pretplate. Osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima vaše ponude, pretplate se automatski obnavljaju, osim pretplata za dar i plaćanje po gledanju. To znači da nakon što se prijavite za besplatnu probnu verziju ili postanete pretplaćeni član, vaša će se pretplata automatski obnoviti na temelju programa pretplate koji ste odabrali (npr. polugodišnje, mjesečno, itd.). Osim ako niste drugačije obaviješteni, bit će vam naplaćena stopa navedena u trenutku kupnje (plus primjenjivi porezi, kao što je porez na dodanu vrijednost kada navedena stopa ne uključuje PDV) na početku svakog razdoblja naplate vaše pretplate putem metode naplate koju ste naveli. Provjerite jesu li vaši podaci o naplati točni kako biste spriječili prekid vaše pretplate.

Cijene i uvjeti pretplate mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Cijena i uvjeti na snazi kada ste izvršili početnu kupnju ili kada ste zadnji put obnovili pretplatu ostat će na snazi tijekom trajanja tog razdoblja pretplate, ali na obnove ili nove pretplate mogu se primjenjivati nove cijene i uvjeti. Ancestry će vas u razumnoj mjeri obavijestiti o svakoj promjeni cijene ili uvjeta prije nego što stupe na snagu. Ako ne želite obnoviti svoju pretplatu prema ovim novim cijenama ili uvjetima, možete otkazati pretplatu kao što je opisano u nastavku.

2. Otkazivanje pretplate i povrat novca. Svoju pretplatu na Ancestry možete otkazati tako da se prijavite na stranicu Postavke računa ili da nam se obratite. Saznajte više o tome kako otkazati pretplatu na Ancestry ovdje. Ako pristupate Fold3® i Newspapers.com™ putem pretplate Ancestry All Access, svoju pretplatu možete otkazati tako da se prijavite na stranicu Postavke računa ili da nam se obratite. Ako se pretplatite na Fold3® ili Newspapers.com™ zasebno, uključujući Newspapers.com™ Publisher Extra® dodatak, pojedinosti o otkazivanju pogledajte u nastavku. Svi povrati bit će vraćeni putem metode naplate povezane s vašim računom. Za informacije o tome kako otkazati pretplatu kupljenu putem aplikacije Ancestry idite ovdje.

Ako Usluge koristite u EU-u ili UK-u, možete otkazati svoju pretplatu na Ancestry popunjavanjem ovog kontakt obrasca  ili svoju pretplatu na Newspapers.com™ popunjavanjem ovog kontakt obrasca.

Svoju pretplatu na Fold3® možete otkazati tako da se prijavite na stranicu Pojedinosti o računu na Fold3.com ili tako da nam se obratite ovdje. Svoju pretplatu na Newspapers.com™ možete otkazati tako da se prijavite na stranicu Pojedinosti o računu na Newspapers.com ili tako da nam se obratite ovdje. Svoju pretplatu na Archives® možete otkazati tako da se prijavite na stranicu Pojedinosti o računu na Archives.com ili tako da nam se obratite ovdje.

Osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima vaše pretplate, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

Besplatno probno razdoblje: Neke od Usluga omogućuju vam da se registrirate za besplatno probno razdoblje kako biste mogli isprobati Usluge prije nego počnete s plaćenom pretplatom. Ako se registrirate za besplatnu probnu verziju, možete je besplatno otkazati u bilo kojem trenutku do dva dana prije kraja besplatnog probnog razdoblja. Ako do tog vremena ne otkažete, vaša će plaćena pretplata započeti nakon što završi besplatno probno razdoblje. Jedno besplatno probno razdoblje po korisniku. Nakon besplatnog probnog računa nema povrata novca. Za korisnike koji se nalaze u Europskoj uniji, vaša besplatna proba uključuje vaša prava na odustanak  i vaše pravo na povlačenje iz ugovora.

Mjesečne pretplate (uključujući Preserve My Tree, gdje je dostupno): Pretplate koje se naplaćuju na mjesečnoj bazi mogu se otkazati u bilo kojem trenutku do dva radna dana prije datuma obnove, ali ne ispunjavaju uvjete za povrat. Ako otkažete svoju mjesečnu pretplatu, zadržat ćete pristup svojim Uslugama do završetka tog mjeseca. Ako svoju pretplatu ne otkažete unutar razdoblja pretplate, obnavljat ćemo pretplatu svakog mjeseca dok je ne otkažete.

Pretplate dulje od mjesec dana, naplaćuju se unaprijed:

  • Za pretplate na Ancestry: Osim kako je navedeno u nastavku, ako otkažete ovu vrstu pretplate prije završetka razdoblja pretplate, nemate pravo na povrat novca, ali ćete zadržati pristup relevantnim Uslugama do kraja razdoblja pretplate, nakon čega će vaša pretplata biti otkazana. Ako vaša pretplata nije započela besplatnim probnim periodom, tijekom prvih 14 dana vašeg prvog razdoblja pretplate možete ili (1) odmah otkazati za puni povrat novca i trenutni gubitak pristupa ili (2) otkazati na kraju vaše trenutne pretplate, bez povrata novca. Ako ne otkažete svoju pretplatu unutar razdoblja pretplate, obnovit ćemo vašu pretplatu za dodatne uvjete jednake dužine vašoj trenutnoj pretplati, sve dok ne otkažete. Nakon što se vaša pretplata obnovi, nemate pravo na povrat novca. Povrati se ne temelje na korištenju računa.
  • Za pretplate na Fold3, Newspapers.com i Archives : Pretplate dulje od mjesec dana koje se naplaćuju unaprijed mogu se otkazati tijekom prvih 30 dana kako bi se ostvario puni povrat novca. Ako ova pretplata počinje besplatnim probnim razdobljem, razdoblje od 30 dana počinje nakon završetka besplatnog probnog razdoblja. Ako otkažete ovu vrstu pretplate nakon prvih 30 dana, nećete dobiti povrat novca, ali ćete zadržati pristup relevantnim Uslugama do kraja razdoblja vaše pretplate, nakon čega će vaša pretplata biti otkazana. Ako ne otkažete svoju pretplatu unutar razdoblja pretplate, obnovit ćemo vašu pretplatu za dodatne uvjete jednake dužine vašoj trenutnoj pretplati, sve dok ne otkažete. Povrati se ne temelje na korištenju računa.

Pretplate dulje od mjesec dana, naplaćuju se mjesečno: Gdje se nude, neke pretplate na dulje od mjesec dana mogu ispunjavati uvjete za mjesečnu naplatu. Iako će vam se naplaćivati mjesečno, obvezujete se na cijelo trajanje svoje pretplate (npr. 6 mjeseci ili 12 mjeseci). Osim kako je navedeno u nastavku, ako otkažete ovu vrstu pretplate prije isteka roka vaše pretplate, nemate pravo na povrat novca, ali ćete zadržati pristup relevantnim Uslugama do kraja bilo kojeg plaćenog mjeseca (nakon čega će vaša pretplata biti otkazana), i može vam se naplatiti naknada za otkazivanje. Ako vaša pretplata nije započela besplatnim probnim razdobljem, tijekom prvih 14 dana vašeg prvog razdoblja pretplate možete (1) odmah otkazati za puni povrat naknade za prvi mjesec i trenutni gubitak pristupa ili (2) otkazati na na kraju prvog mjeseca, uz naknadu za otkazivanje. Za pretplate kupljene na www.ancestry.com, naknade za otkazivanje su manje od (i) 25 USD za 6-mjesečne pretplate ili 50 USD za 12-mjesečne pretplate (plus svi primjenjivi porezi) ili (ii) preostali trošak vaše pretplate. Za pretplate kupljene na www.ancestry.co.uk, naknade za otkazivanje su manje od 20 GBP/EUR ili preostali trošak vaše pretplate. Za pretplate kupljene na www.ancestry.com.au, naknade za otkazivanje su manje od 25 AUD/NZD ili preostali trošak vaše pretplate. Za pretplate kupljene na www.ancestry.ca, naknade za otkazivanje su manje od 25 CAD ili preostali trošak vaše pretplate. Za pretplate kupljene na www.ancestry.de, naknade za otkazivanje su manje od 20 EUR ili preostali trošak vaše pretplate. Ako ne otkažete svoju pretplatu unutar razdoblja pretplate, obnovit ćemo vašu pretplatu za dodatne uvjete jednake dužine vašoj trenutnoj pretplati, sve dok ne otkažete. Nakon što se vaša pretplata obnovi, nemate pravo na povrat novca.

Darovno članstvo: Darovno članstvo kupac može otkazati uz puni povrat novca prije (a) 30 dana nakon datuma kupnje dara i (b) datuma početka darivanja kojeg je odabrao kupac. Nakon datuma početka darivanja nema povrata novca. Za više informacija pogledajte Posebne uvjete i odredbe za darovno članstvo.

Obiteljske pretplate: Gdje je dostupno, obiteljski planovi dozvoljavaju kupcu da odobri do 4 dodatna korisnička pristupa određenim Uslugama. Kupac može bilo kad dodati ili ukloniti korisnike iz obiteljskih planova i korisnici mogu bilo kad napustiti obiteljski plan tako što posjete vašu stranicu Postavke računa. Sve izmjene koje kupac izvrši u obiteljskom planu primjenjivat će se na račune podružnica. Ako kupac otkaže obiteljski plan, svi korisnici obiteljskog plana zadržat će pristup određenim Uslugama za preostalo razdoblje pretplate, nakon kojeg se pretplata otkazuje.

Pauziranje vaše pretplate: Gdje je to dostupno, za pretplate na Ancestry koje se automatski obnavljaju, možete odabrati pauziranje pretplate tako da odgodite plaćanje obnove do 2 mjeseca na kraju vašeg trenutnog ciklusa naplate. Svoju pretplatu možete pauzirati samo jednom po ciklusu naplate, a kada pauza počne, nećete moći promijeniti trajanje pauze. Za vrijeme trajanja pauze izgubit ćete pristup svim plaćenim sadržajima. Vaša će se pretplata automatski ponovno aktivirati nakon navedenog trajanja po cijeni po kojoj bi bila obnovljena prije pauze, a vi dopuštate da se vaš oblik plaćanja naplaćuje za vašu pretplatu na ponavljajućoj osnovi nakon ponovne aktivacije. Ako odlučite otkazati dok je vaša pretplata pauzirana, neće vam se naplatiti.

Krediti: Neke Usluge mogu se kupiti kao krediti, u različitim količinama, za korištenje tijekom određenog vremenskog razdoblja (npr. Usluge na www.archives.com). Kupljeni krediti vrijede za razdoblje navedeno u trenutku kupnje. Svi krediti neiskorišteni unutar razdoblja dopuštene upotrebe nakon isteka roka prestaju važiti.

Porezi i naknade: Vi ćete biti odgovorni za sve poreze i naknade koje naplaćuju druge tvrtke kao što su otprema, naknade mobilnog operatera, naknade za podatkovni plan, naknade za prekoračenje, naknade za kreditne kartice i naknade za inozemne transakcije.

Kompleti AncestryDNA®

1. Otkazivanje laboratorijske obrade vašeg kompleta AncestryDNA®.

Možete otkazati laboratorijsku obradu svog kompleta AncestryDNA® tako da se obratite Službi za članove. Ako ste već poslali svoj uzorak sline, morat ćete šifru posude za uzorke sline dostaviti Službi za članove kako bismo mogli identificirati i uništiti vaš uzorak. Kod posude je uključen u vaš komplet za DNK test. Preporučamo da kod pohranite na sigurno mjesto.

Ako je laboratorij već obradio vaš uzorak sline, možete zatražiti uništavanje uzorka tako da se obratite Službi za članove. Možete također obrisati rezultate testa slijedeći upute u postavkama DNK testa.

2. Pravo na povrat novca.

Sjedinjene Države

  • Kupnje AncestryDNA® ispunjavaju uvjete za povrat ako zatražite povrat novca i vratite komplet u roku od 60 dana od narudžbe kompleta, umanjen za naknadu za obradu od 15 USD. Morate vratiti komplet kako biste dobili povrat novca. Ako ste svoj komplet AncestryDNA® kupili na Amazonu ili Walmart.com, trebate izravno kontaktirati te prodavače kako biste zatražili povrat novca.
  • Osobine: Ako ste kupili osobine za svoj postojeći DNK test nakon što su vaši DNK rezultati stavljeni na raspolaganje u Uslugama, imat ćete pristup svojim osobinama čim se vaša uplata obradi i nemate pravo na povrat novca za kupnju osobina. Ako kupite osobine za svoj postojeći DNK test koji ste aktivirali, ali vaši DNK rezultati nisu dostupni u Uslugama, možete otkazati kupnju osobina tako da se obratite Službi za članove i ispunjavate uvjete za povrat dok vaši DNK rezultati ne budu dostupni. Nakon što vaši DNK rezultati postanu dostupni, nemate pravo na povrat novca za kupljene osobine. Vaša kupnja AncestryDNA® testa koji sadrži svojstva regulirana je gornjim uvjetima otkazivanja i povrata koji se odnose na AncestryDNA® testove koji ne sadrže osobine.

 

Postupak povrata novca.

Da biste zatražili povrat novca za svoj komplet AncestryDNA®, morate (1) pružiti iste podatke koje ste nam pružili kada ste naručili komplet i (2) nam vratiti svoj komplet AncestryDNA®. Za više informacija se obratite Službi za članove.

Ancestry ne vraća troškove dostave i obrade niti bilo koje primjenjive poreze plaćene na nepovratni dio za komplete kupljene u Sjedinjenim Državama. Svi povrati bit će vraćeni putem metode naplate povezane s vašim računom.

Izvan Sjedinjenih Država: Imate pravo povući i promijeniti mišljenje te otkazati narudžbu za DNK test i dobiti puni povrat novca, uključujući troškove otpreme, u bilo kojem trenutku u roku od 14 dana od primitka narudžbe. Nazovite nas da biste otkazali narudžbu i zatražili povrat novca. Kada nazovete da biste otkazali morat ćete znati broj svoje narudžbe. Broj vaše narudžbe nalazi se u e-pošti s potvrdom narudžbe koju ste primili nakon što ste naručili. Vaše pravo na otkazivanje prestaje 14 dana od datuma kada primite narudžbu. Ako otkažete svoj DNK test nakon što ste poslali uzorak sline, nećete imati pristup nikakvim rezultatima DNK. Vaš povrat novca bit će osiguran samo putem kreditne kartice koju ste koristili za kupnju DNK kompleta. Pričekajte razumno vrijeme da vam povrat stigne.

3. Zamjenski kompleti za testiranje.

Ako vam je potreban zamjenski komplet za DNK testiranje u SAD-u, možete nazvati AncestryDNA® na 1-800-958-9124 i dati iste informacije koje ste naveli kada ste naručili svoj AncestryDNA® test. Zamjenski kompleti koštaju 25 USD po kompletu (plus primjenjiva otprema i rukovanje) u SAD-u. Ako trebate zamjenski komplet za DNK testiranje izvan SAD-a, možete se obratiti tvrtki AncestryDNA® putem telefona ili e-pošte. Nema dodatne naknade za zamjenske komplete izvan SAD-a.

4. Paketi.

S vremena na vrijeme, gdje se to nudi, tvrtka Ancestry može ponuditi više proizvoda (kao što su AncestryDNA® kit i pretplata na obiteljsku povijest) u kombiniranim paketima ili „Paketima”. Paket možete vratiti uz povrat novca u roku od 60 dana od datuma kupnje. Paketi se mogu vratiti samo kao kompletan paket. Ne prihvaćamo povrat proizvoda koji su prodani kao dio Paketa, osim ako se Paket vrati kompletan. Ako vaš paket uključuje DNK komplet, morate ga vratiti kako biste ispunili uvjete za povrat, a naknada za obradu od 15 USD (po DNK kompletu) bit će oduzeta od iznosa vašeg povrata. Za korisnike u Europskoj uniji, troškovi obrade neće biti odbijeni od iznosa povrata.